In de Sonorawoestijn van Arizona komen grillige zandsteen formaties voor die door erosie prachtige vormen krijgen. Grote delen van deze woestijn zijn beperkt toegankelijk en toegang wordt verleend door verloting met een maximum van 20 personen per dag.